Güvercin forum 2009
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Güvercin forum 2009

Güverin forum 2009,miski,arap,ayna kuyruk,baska,miro,sabuni,mavi,beyaz,bango,pigeon
 
AnaSayfa  AnasayfaAnasayfa  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  
http://koxpcu.yetkinforum.com/f175-game-of-war-fire-age

 

 Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
resasi
Güvercin Forum 2009 -- > Vip Uye

Güvercin Forum 2009 -- > Vip Uye


Mesaj Sayısı : 71

Mesaj Puan : 19850
Rep Puanı : 1
Kayıt tarihi : 28/10/09
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Empty
MesajKonu: Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi   Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi EmptyÇarş. Ara. 30, 2009 3:05 pm

?sim : Fuat Vedat LOKMANO?LU
?l : Ankara:
Projenin ismi : Egg Thumbler (Kuluçka Makinesi)
?leti?im : Özel Mesaj, vedatlokman@hotmail.com, 0 505 299 84 85
Not:
Bu benim yapt???m ve maliyeti benim için 12,00 ytl civar?nda olan bir
Egg Thumblerdir. Maliyeti 3,00 ytl olan fakat ayn? mant?kta ve ayn?
i?levi görecek ba?ka bir Egg Thumbler yap?m?n?da birkaç güne kadar
buraya ekleyece?im.

Projenin Tan?t?m?:

Sistemin çal??ma
esas? annenin a?z?ndaki ortam?n?n taklit edilmesidir. Bildi?imiz gibi
anne a?z?nda yumurtalar? çevirmektedir. Sistemde ayn? anne a??zda dönen
yumurtalar? benzer ?ekilde çevirmektedir. Bu sayede yumurtalar?n
çevresinden sürekli su ak??? sa?lanmakta olup bu sayede mantarla?mas?
engellenmektedir. Yukar?dan verilen havan?n üst bölümde patlamas?
sonucunda a?a??dan yukar? do?ru su ak?m? olu?maktad?r. Bu ak?m
yumurtalar?n hareketini sa?lamaktad?r. Kuluçka makinesinde iki ayr? kat
kullan?lmas? uygun görülmü?tür. Tek katl? yap?da dönen yumurtalar?n
hava kabarc?klar?na temas etmesi durumunda bozulmalar meydana
gelmektedir. Bu nedenden dolay? iki ayr? kat yap?lm??t?r. Üst bölümdeki
kat?n tek amac? yumurtalar? hava kabarc?klar?ndan korumakt?r. E?er
yumurtalar?n döllenmesiyle ilgili problem yoksa yavrular geli?imini
tamamlamaktad?rlar.

Sistem a?z?nda yumurtalar? tutarak ço?alan
bal?k türlerinde kullan?lmaktad?r. Gerek annenin gerekse di?er
faktörlerin sürecin tamamlanmamas?na neden oldu?u durumunda
kullan?labilir. Ortam ve anne ile ilgili bir sorun olmad??? durumlarda
kullan?lmamas? önerilir. Ayr?ca yumurtalar? çok küçük olan ( Iceman
gibi ) bal?klarda kullan?lam?yor. Bu problemi de ortadan kald?rmak için
benim kulland???m fiber telin daha küçük gözeneklisi temin edilmelidir.
Benim bu aparatta denedi?im türler ?öyle; Sar? Prenses, Frontosa Brundi, Cüce Vatos ve Albino
Cüce Vatos. Denendi?ini bildi?im di?er türler ise; Leptosama, Tropheus,
Yunus. ?lk etapta akl?ma gelenler bunlar, daha sonra ekleme
yapabilirim. Olumsuz sonuç ald???n? bildi?im tek tür Kum
kelebe?idir, onda da çiftin ilk çiftle?me deneyimleri oldu?unu
dü?ünerek yorumumu bal?klar?n deneyim eksikli?i sayesinde yumurtalar?n
iyi döllenemedi?ini söyleyebilirim.

Aparat?n yap?m?nda yard?ma
ihtiyac?n?z olursa, bu konunun alt?na mesaj yazarak, Özel Mesaj
göndererek, E-mail göndererek veya Cep telefonumdan arayarak yard?m
alabilirsiniz. Hatta Ankara'da ki hobici arkada?larla yüz yüze
görü?erekte yard?m edebilirim. Herkese sa?l?l? yavrular almas?
dile?iyle.
Bütün bunlar?n olu?umundaki katk?lar?ndan dolay? abim Murat LOKMANO?LU' na te?ekkür ederim.

Kullan?lan malzemeler: Tahmini Fiyat Aral??? ( 8,00 ytl - 14,35 ytl )
1-) Krema Pompas? (2 Adet) __________ 2 Adet 2,00 ytl - 5,00 ytl
2-) Üretim Filitresi (Sünger Filitre) _____ 1 Adet 5,00 ytl - 7,50 ytl
3-) Fiber Sineklik Teli ________________ 10 cm 0,25 ytl - 0,60 ytl
4-) Hava Hortumu ___________________ 30 cm 0,25 ytl
5-) Is?t?c? Vantuzu ___________________ 1 Adet 0,25 ytl - 0,50 ytl
6-) Hava Ayar? için Vana ______________ 1 Adet 0,25 ytl - 0,50 ytl

Yap?mda Kullan?lan Aletler :
1-) Maket B?ça??
2-) K?l Testere
3-) 1 YTL Madeni Para

Projenin Yap?m A?amas?:

Resimlerin üzerine t?klayarak daha büyük halde inceleyebilirsiniz.

Kullan?lan malzemeler a?a??daki resimlerde gösterilmi?tir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 24806688jt8


A?a??da kullanm?? oldu?um krema pompas?n? görmektesiniz (Gondol GD110).


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 43371592mz5


Piyasada birçok plastik firmas? benzer ürünler satmaktad?rlar.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 25222582wa3


Sünger
Filitre bildi?im kadar?yla 4 de?i?ik boyu piyasada sat?lmaktad?r. Bizim
kullanaca??m?z parças?n?n boyutuyla alakas? yoktur. Daha ucuza mal
edilmesi için en küçük boyu tercih edilebilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 10479136pr6


Sünger Filitrenin parçalar?


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 75567480vc6


Sünger filitrenin bizim kullanaca??m?z parçalar?.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 36996270ml7


Sünger filitrenin kullanaca??m?z parçalar?n?n birle?tirilmi? hali.Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 80748559ol5


Krema pompas? k?l testere ile ikiye kesilir. Kesilen yerleri maket b?ça?? ile t?ra?l?yabilirsiniz.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 56019188qo9


Krema pompas?n?n ikiye ayr?lm?? hali.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 99517315ha7


Krema pompas?n?n üst kapa??ndaki fazlal?klar kesilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 10te8


Üst kapak bu hali al?r.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 11iy0


Sünger
filitrenin yararlanaca??m?z parças?n?n kapa?a tak?labilmesi için
yeterli büyüklükte aç?lmas? için madeni 1 YTL'yi ölçü olarak
kullanabilirsiniz. Daha sonra deneme yöntemiyle maket b?ça?? ile
düzeltmeler yapman?z gerekebilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 12gs8


Kapa??n düzenlenmi? hali.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 13da9

Sünger filitre ile üst kapa??n birle?tirilmesi.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 14li2Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 15yu8


Hava hortumu ile vanay? üst bölüme takal?m.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 16ts6


Aparat?n üst ve alt bölümünü birle?tirebilmek için foto?raftaki parçalardan bir tanesi uygun ?ekilde kesilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 17nv6


Kesilen parça bu hali al?r.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 18oh7


Aparat?n en alt k?sm? için foto?raftaki parça kesilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 19qr3


Krema
Pompas?n?n alt parças?yla birlikte uç bölümü araya fiber tel konularak
gövdeye tak?l?r. Fazlal?klar maket b?ça?? marifetiyle kesilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 20ju8


Daha
önce orta bölüm için haz?rlad???m?z parça büyük bölüme tak?ld?ktan
sonra yine daha önce haz?rlad???m?z üst bölüm araya fiber tel konularak
alt bölümle birle?tirilir. Fazlal?klar yine maket b?ça?? marifetiyle
kesilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 21ne8


Egg
Thumblerin bitmi? hali. Is?t?c? vantuzu iste?e göre ister Filitre
parças?na isterse Krema Pompas?n?n üst bölümüne tak?labilir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 22wx0


Maliyeti 3,00 ytl olan Egg Thumbler yap?m? ;

?lk
yapt???m?zdan farkl? olarak, üretim filtresi bu projede bulunmamaktad?r
( Bu da maliyeti 5,00 ytl ile 7,50 ytl aras?nda dü?ürüyor. ). Fazlal?k
olarak ise bulabilece?iniz herhangi bir boru parças? olacak. A?a??da
örnek olarak ?effaf bir boru, ??r?nga ve d?? filtrelerin borular?n?
ekledik. Fakat dedi?im gibi siz en kolay neye ula?abilirseniz onu
kullanabilirsiniz, hepsi ayn? i?i görecektir. Birinci projeden farkl?
olarak krema pompas?n?n içinden ç?kan bir parçay? da kullanacak
olmam?zd?r. Temelde iki projenin fark? sadece üst bölümdür, bu yüzden
sadece üst bölüm yap?m?na yer veriyorum.

A?a??da kullan?lacak olan malzemeler resmedilmi?tir.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 67059221as2


Üst bölüm için; Kullanaca??m?z borunun s?k???k olarak geçebilece?i büyüklükte keselim.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 15460636ks4


Kesti?imiz parçaya boruyu geçirelim.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 39413143vl0


Krema
Pompas?n?n içinde ç?kan parçan?n üzerinde hava hortumunun geçece?i ve
içeri giren havan?n tahliyesini sa?layacak olan çal??may? yapal?m.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 75328372pi5


Bu hali alacak.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 24992472mo9


?ekilde görüldü?ü gibi birbirine monte edelim.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 55946692of0


Sonuç olarak üst bölüm bu hali alacak.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 93322226mu0


Bitmi? hali.


Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi Warning
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi 38594962uz0
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Akvaryum Balık Kuluçka Makinesi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Leica Efsanesi

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Güvercin forum 2009 :: :::::::::::::Akvaryum Balıkları::::::::::: :: Akvaryum Balık Malzemeleri /Yavru / Bakım-
Buraya geçin: