Güvercin forum 2009
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Güvercin forum 2009

Güverin forum 2009,miski,arap,ayna kuyruk,baska,miro,sabuni,mavi,beyaz,bango,pigeon
 
AnaSayfa  AnasayfaAnasayfa  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  
http://koxpcu.yetkinforum.com/f175-game-of-war-fire-age

 

 Akvaryum Bitkileri Yetiştirmek

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
miskici
Güvercin Forum 2009 -- > Vip Uye

Güvercin Forum 2009 -- > Vip Uye
miskici

Cinsiyet : Erkek

Mesaj Sayısı : 499

Mesaj Puan : 21270
Rep Puanı : 1
Kayıt tarihi : 06/10/09 Yaş : 37

Nerden : istanbul
Lakap : yakamoz
Akvaryum Bitkileri Yetiştirmek Empty
MesajKonu: Akvaryum Bitkileri Yetiştirmek   Akvaryum Bitkileri Yetiştirmek EmptyÇarş. Ara. 30, 2009 4:17 pm

Makalenin Tamam?


Bitkiler
yoluyla tan??t???m ve fikir al??veri?inde bulundu?um insanlar?n say?s?
beni her zaman ?a??rtm??t?r .. Bu hobi ile ilgilenen dostlar?m gibi ,
bende bitki yeti?tirmekten ço?u zaman zevk alm???md?r .. Ancak bu
konuda çok fazla istek ve ilgi olmad???n? rahatl?kla
gözlemleyebiliyoruz . Bu makalede sizlere bitkilerinizi nas?l
yeti?tirebilece?inizi ve ba?ar?l? bir ?ekilde nas?l büyütebilece?inizi
anlataca??m . En az?ndan benim ba?ar?l? oldu?um konular size yard?mc?
olacakt?r .


Her
?eyden önce akvaryumunuzun neden bitkiye ihtiyaç duydu?unu irdeleyelim
. ?çinde bitki olmayan bir akvaryum mobilyas?z bir eve benzetilebilir .
Ya?anabilir fakat göze ho? gelmeyen , yetersiz ve konforsuz . Canl?
bitkiler bal?klar?n?za s???nma ve güvenlik konusunda daima yard?mc?
olacakt?r . Yavru bal?klar?n?za hayatta kalma , utangaç olanlara
saklanma , güçsüz olanlara korunma ve do?um yapanlara rahatl?k
konusunda yard?mc? oldu?u unutulmamal?d?r . Ayr?ca bitkisel beslenen
bal?klar?n?za besin sa?lay?p , alglerle mücadele s?ras?nda sizin en
büyük destekçiniz yine bitkiler olacakt?r . Bitkiler var olan
karbondioksiti kullanmak yoluyla , suyunuza oksijen sa?layacakt?r .
Akvaryumunuzdaki yüzey alan?n? art?rarak her türlü yararl? organizma
için ya?ama ve ço?alma ?ans?n? art?racakt?r . Fakat biz sadece onlar?n
güzel göründüklerini dü?ünürüz .

Ben
ço?u zaman bitkilerimi saks?larla dikmeyi tercih ediyorum . Bu ; çok
basit ayr?ca zaman ve enerji kayb?na yol açmayan bit metottur .
Öncelikle bir çe?it kaba ihtiyac?n?z var . Bu kap , bahçe bitkileri
için kulland???m?z bir saks? olabilece?i gibi , yo?urt kab? yada taban?
kesilmi? plastik herhangi bir kap da olabilir . E?er plastik bir beher
tercih edilmi?se suda eriyip , toksik madde sal?n?m? yapmayaca??ndan
emin olmak gerekir . Daha sonra içi su dolu bir kova içinde
kullanaca??n?z taban malzemesinin tamamen y?kanmas?n? sa?lay?n . E?er
taban malzemesi pisliklerden ar?nmam?? olarak kullan?l?rsa ,
akvaryumunuz bulanacakt?r . Daha önce bir çok kez ba??ma gelen bu
istenmeyen olay? , sizlerin ya?amas?n? istemem . Y?kanm?? kumunuzun
temizli?inden emin olduktan sonra , suyunu süzerek kullanaca??n?z kab?n
2/3 ünü kumla doldurun. Parma??n?zla kumu a?a?? do?ru bast?rarak ,
bitki kökleri için ufak delik yada delikler olu?turun . Daha sonra
bitkinin kök k?sm?n? örtecek ?ekilde , bu deli?e yerle?tirip deli?i kum
ile doldurun . Bitkilerinizi yerle?tirdikten sonra . Azar azar kum
ilavesi yaparak , bitki köklerinin en tepe noktas? görünecek ?ekilde
kab? doldurun . Ard?ndan biraz akvaryum suyu bitkinin üzerinden kuma
do?ru dökün.Buradaki amaç kum taneciklerinin aras?nda olu?an bo?luklar?
doldurarak taban malzemesinin daha s?k bir yap?ya ula?mas?n? sa?lamak
olarak aç?klanabilir . ?imdi kab? akvaryumunuzda istedi?iniz bir yere
yerle?tirebilirsiniz . Bu kap bitkilerinizin için ekstra fayda
sa?layacakt?r ve çok zaman geçmeden bitkilerinizin büyüyüp ço?ald???n?
gözlemleyebilirsiniz .


Bitkileri
saks?layarak yerle?tirmenin faydas? ne olabilir ? Tahminimce en önemli
nokta , tüm bitkilerde oldu?u gibi , onlar? yaln?z b?rakt???m?zda daha
iyi geli?im göstermeleridir . Saks?lanm?? bitkiler , köklere zarar
verilmeden ve yerinden oynat?lmadan rahatl?kla ta??nabilir ve yer
de?i?tirebilir . Örne?in , kendi yeti?tirdi?im bir Cryptocoryne wendtii
neredeyse 4 y?ld?r saks?lanm?? olarak duruyor ve k?sa bir zamanda bir
çok saks?ya ay?rabilece?im kadar iyi geli?im gösteriyor. E?er saks?da
dikti?iniz bitkinizin kökü taban malzemesinin üzerinden büyümeye
ba?l?yorsa , tekrar saks?lanma zaman? gelmi? demektir .

I??kland?rma
, sa?l?kl? bir bitki akvaryumu için en önemli unsurlardan birisidir .
Ayd?nlatma ile ilgili , bu güne kadar bir çok görü? ortaya at?lm??t?r
fakat benim deneyimlerime göre 1 galona 1,5 watt en uygunu olacakt?r .
(
1 galon ~ 3.78 litre ) 180 galon olan akvaryumum 160 watt ve 50 galon
olan akvaryumum ise 80 watt ayd?nlatmaya sahip . Genellikle “ cool
white “ flüoresanlardan kullan?yorum . Bu tip flüoresanlar? birçok
yerden rahatl?kla temin edebilirsiniz . Ayr?ca özel olarak sat?lan
akvaryum flüoresanlar?n? da akvaryumcunuzdan temin edebilirsiniz .
Ancak hedefinizde sa?l?kl? bir bitki akvaryumu varsa daha uzun ömürlü
ve geli?mi? sistemlerle ilgili ara?t?rma yapmal?s?n?z .


De?i?ik
kalitede ve çe?itte ayd?nlatma türlerini akvaryumlar?mda zaman zaman
deneme f?rsat? buldum . E?it de?erde ( watt birimi olarak ) Kompakt
floresan ve 50 wattl?k halojen ampuller ile iyi sonuçlar ald???m?
söyleyebilirim . Akvaryumunuzda de?i?ik ayd?nlatma türleri denemekten
korkmay?n , bitkileriniz kendini çok sa?l?kl? bir biçimde onaracakt?r .
Bitkilerinizi
budamak onlar? daha sa?l?kl? ve güçlü k?lacakt?r .. Solmu? , solmak
üzere olan yada üzerinde y?rt?k bulunan yapraklar? , dikkatlice
toplamal?s?n?z .. Bitkiler bozuk yapraklar? onarmak için çok fazla
enerji harcayacakt?r , oysa bu enerjiyi yeni yaprak ç?karmak için ve
büyümek için kullanmalar? gerekir ..


Hedefiniz
daha do?al bir akvaryuma sahip olmak ise , canl? bitkiler zorunluluk
haline gelir .. Fakat sadece güzel görünen bir tanka sahip olmak
istiyorsan?z ; plastik bitkiler ve kayalarla akvaryumunuzu dekore
edebilirsiniz .. Unutmay?n bu i?in s?rr? sab?rl? olmak ve bitkilerinize
uygun ortam? temin etmekten geçiyor ..
MAKALELER?N YAYINLANMASINDA ÇEV?RMEN SN. HAKAN BENL?' N?N ?ZN? ALINMI?TIR.


Akvaryum Bitkileri Yeti?tirmekYazar Al RidleyMakale ?smi Akvaryum Bitkileri Yeti?tirmekKonu Canl? bitki yeti?tirmenin avantajlar? , bitkilerin yerle?tirilmesi ve ayd?nlatma ..E-Mail ridley@golden.netYay?n Yeri Kitchener - Waterloo Aquarium Society Newsletter ( Kanada )Çeviren Hakan Benli ( benli_hakan@hotmail.com )


Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Akvaryum Bitkileri Yetiştirmek
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Güvercin forum 2009 :: :::::::::::::Akvaryum Balıkları::::::::::: :: Akvaryum Balık Malzemeleri /Yavru / Bakım-
Buraya geçin: