Güvercin forum 2009
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Güvercin forum 2009

Güverin forum 2009,miski,arap,ayna kuyruk,baska,miro,sabuni,mavi,beyaz,bango,pigeon
 
AnaSayfa  AnasayfaAnasayfa  Latest imagesLatest images  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  
http://koxpcu.yetkinforum.com/f175-game-of-war-fire-age

 

 GÜVERCİN SAF IRK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
admin
Arapcı
admin


Cinsiyet : Erkek

Mesaj Sayısı : 1328

Mesaj Puan : 31255
Rep Puanı : 17
Kayıt tarihi : 05/10/09 Yaş : 40

Nerden : ist
Lakap : Arapcı

GÜVERCİN SAF IRK YETİŞTİRİCİLİĞİ Empty
MesajKonu: GÜVERCİN SAF IRK YETİŞTİRİCİLİĞİ   GÜVERCİN SAF IRK YETİŞTİRİCİLİĞİ EmptyÇarş. Kas. 25, 2009 3:50 pm

saf irk yetistiriciligiSAF IRK YET??T?R?C?L???Avrupa toplumunda ciddi akademik ve
ki?isel çal??malar? ?????nda titizlikle uygulayarak ele ald?klar? saf ?rk ve
kaliteli hayvan yeti?tirme zihniyetinin olumlu ve ba?ar?l? meyvelerini
alm??lard?r. Hatta son y?llarda daha da ileri giderek ?rklarda olu?mu? oldu?una
inand?klar? genetik bozulmalar? ( DNA ) dahi düzeltme çal??malar?n?
ciddiyetle sürdürmektedirler. Ülkemizde de internet a??n?n yayg?nla?mas? ve
dernekle?me faaliyetlerinin olumlu etkisi ile saf ?rk yeti?tiricili?i ilgi
görmeye ba?lam?? olsa da, üzülerek yar??a baya gerilerden ba?lam?? oldu?umuzu
söyleyebiliriz. Ama bilindi?i gibi "ba?lamak i?in yar?s?d?r" zihniyeti
ile samimiyet, özveri , azim ve titiz çal??malar ?????nda ba?aramamak diye
bir?ey yoktur..

Tüm evcil ?rklarda oldu?u gibi, güvercin
?rklar?n?n da geli?i güzel üretilmesi ve bilinçsiz yeti?tiricili?in yap?lmas?,
bu ?rk?n gelecek nesillere ta??nmas? ad?na bir tehdittir. Bunun en güzel örne?i
uzun y?llar?n? bu hobiye gönül vermi? olan güvercin yeti?tiricilerinin
"nerede o eski dönekler", "nerede o eski hünkariler" v.s gibi
sözlerinden aç?k ve seçik anla??lmaktad?r. Her ?eyi ile bir Osmanl? ?rk? olan
Hünkari cinsi güvercinlerin saf ve kusursuz olanlar?n?n Almanya ve
Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden yüksek fiyatlara ülkemizdeki yeti?tiriciler
taraf?ndan sat?n al?nd??? maalesef ac? bir gerçektir. Bilindi?i gibi Sivas
ilimize özgü olan kangal cinsi çoban köpeklerimizin tüm dünya köpek severlerinin
gönlünde ayr? bir yeri vard?r. Fakat safkan olanlar?n? d??ar?dan almak zorunda
kalaca??m?z günleri, bugünden görüp gerekli tedbirleri alamamam?z durumunda, bu
gibi ?rklar?m?z? da çok farkl? bir gelecek ve sonuç beklemiyor olacak..Yüksek
ücretler kar??l???nda, bazen de illegal yollara göz yummam?z?n sonucu bize ait
olan birçok ?rklara art?k sadece internet sitelerindeki ve Avrupa
dergilerindeki resimlerine bakarak, avunur duruma gelmekteyiz. Saf ?rk bir
Sivas Kangal köpe?i, Saf ?rk bir Doberman ile e?le?tirilirse yavrusunun sadece
özelik olarak köpek diyece?imiz bir?ey olaca?? gibi Saf ?rk bir dönek ile saf
?rk bir taklac?n?n e?le?tirilmesinin sonucunda da olu?an yavru art?k ne dönek ne
de taklac?d?r. Art?k sadece ve sadece bir güvercindir.

Saf ?rk güvercin yeti?tiricili?i öncelikle
her güvercin ?rk?n?n yo?unlukta yeti?tirildi?i yöre ile özde?le?tirilmi?
yeti?tiricilerin görevidir. Örnek olarak Ödemi? ait olan Ödemi?
kelebe?i
, Mardin’e ait olan Mardin taklac?s?, Bursa’ya ait olan
Bursa oynar?, Ege’ye ait olan Dönek ?rk? bunlardan baz?lar?
olarak sayabiliriz.

Bir saf ?rk yeti?tiricisi olarak, saf bir
?rk? gelecek nesillere ta??yabilmek, bilinçli bir yeti?tiricilik için
ara?t?rmac? ve yenilikçi yan?m?z? daima aç?k tutmal?y?z..Ayn? zamanda ?rk?n
özelikleri, uygun ve sa?l?kl? kümes ko?ullar?, mevsimine göre uygun ve yeterli
yemleme teknikleri, uygun e?leme ve yavru bak?m?, güvercin hastal?klar?n?
tan?ma ve te?his edebilme yetisi, gerekti?inde bilinçli ve uygun dozlarda ilaç
kullan?m?, ?rk?n terbiyesi ve son olarak da uçurulmas? konusunda edinilebilecek
her kaynaktan faydalanmak gerekir.

San?r?m bu saym?? oldu?um yap?lmas?
gerekenlerden en çok itilafa konu olan da saf ?rk?n olmas? gereken
özellikleridir. Özelikle renklerinin verenklerin vücuda da??l?mlar?n?n nas?l
olmas? gerekti?i, performanslar?n?n nas?l olmas? gerekti?i ( dönü?, oynama,
takla atma veya dolap yapma gibi) paça, gaga ve göz renkleri olarak
s?ralayabiliriz. Her yörenin önde gelen dam?zl?k yeti?tiricilerinin ortak
bulu?abildikleri fikir ve görü?leri bu ba?lamda esas olarak kabul etmek
gerekti?i inanc?nday?m. Bu da ancak bu de?erli yeti?tiricilerimizi dernekle?me
faaliyetleri ile bir araya getirerek gerekli bilgileri bir kaynak haline getirip
belgelendirerek çözebilece?imiz a?ikard?r.

Uzun y?llar sonucu elde edilmi? bir saf
?rk?n korunmas? da, en az yukar?da sayd???m?z sorunlar? a?mak kadar önemlidir.
Çünkü bir gökdelen in?a etmek aylarca zaman ve birçok insan?n eme?ini
gerektirirken y?k?lmas? birkaç dakika al?yor. Tek bir kümeste beslenen dam?zl?k
güvercinlerin ciddi bir hastal?k ile kar??la?malar?, h?rs?zl?k tehlikesi,
zehirlenme, veya bir sansar?n sald?r?s? ile bir anda yok olabilir. Y?llar?n
eme?i ile günümüze kadar ta??nm?? bir hazinenin (bir ?rk?n) yok olmas? bir
yeti?tirici için çok y?k?c?d?r. Bu yüzden ayn? mekanda birden fazla kümeste,
ayn? kalitede saf ?rk dam?zl?k bar?nd?rmak gerekiyor..Veya di?er dam?zl?k
yeti?tiricileri ile e?de?er özelikteki güvercinleri takas ederek hem ayn? ?rk?n
devam? hem de genetik olarak da kanlar?n birbirine yakla?mas? önleme yolu ile
yap?labilir. Bu takas yolu ile kar??l?kl? yap?lan güvercin al?? veri?leri ayn?
zamanda yok olabilecek bir kümes için iyi ve güvenilir bir yöntemdir.

Unutmayal?m ki ! güvercin
yeti?tiricili?inde “bilinçli, kaliteli yeti?tirici ve kaliteli
güvercin
” slogan? ile yola ç?km?? oldu?umuz bu güzel hobimizin hak
etti?i sayg? ve de?eri görmesi ancak bizlerin tutumumuz ve yeti?tiricilik
profilimize ba?l?d?r.
Sayg?lar?mla


Polat
BULANIK.


polatbulanik@izmirguvercin.com
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://guvercin-forum2009.yetkinforum.com
 
GÜVERCİN SAF IRK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» TÜRKLER’DE GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
» TÜRKLER’DE GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
» ESKİ ÇAĞLARDA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
» ESKİ ÇAĞLARDA GÜVERCİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
» beyaz güvercin ile sabuni veya boz güvercin çiftleştirmek

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Güvercin forum 2009 :: :::::::Güvercin Besleme:::::::::::: :: Güvercin ÜRETİM-
Buraya geçin: